đóng

Giải pháp lưu trữ năng lượng độc lập của Growatt

Dòng sản phẩm độc lập của Growatt thích hợp cho nguồn dự phòng và những nơi sử dụng nguồn tiêu thụ tại chỗ.
Với biến tần độc lập của Growatt, bạn có thể tăng mức khả năng tự dùng, Không phụ thuộc vào lưới điện và giảm hóa đơn tiền điện, đảm bảo sử dụng năng lượng mặt trời hiệu quả nhất.

Giải pháp lưu trữ năng lượng độc lập

L1 AC cable

DC cable

DC cable

L3 AC cable

L/N AC cable

COM cable

Những ứng dụng điển hình

Ứng dụng biến tần 1 pha

 • 1.Ứng dụng riêng cho hệ PV

 • 2.Ứng dụng cho hệ PV và máy phát

 • 3.Ứng dụng cho hệ PV và lưới

 • 4.Ứng dụng hệ PV và lưới (Với pin Lithium)

 • 5.Ứng dụng hệ PV và lưới + nạp SC

Biến tần 1 pha đấu song song

1.Ứng dụng riêng cho hệ PV

2.Ứng dụng cho hệ PV và máy phát

3.Ứng dụng cho hệ PV và lưới

Ứng dụng cho hệ 3 pha

1.Ứng dụng riêng cho hệ PV

2.Ứng dụng cho hệ PV và máy phát

3.Ứng dụng cho hệ PV và lưới

4. PV + Netz-Anwendung (Lithiumbatterie)

 • Ứng dụng chia pha (chỉ cho hệ SPF 3000TL LVM)

  1.Ứng dụng cho hệ PV và lưới

 • Ứng dụng hệ 1 pha
  (120V và 240V đầu ra)

  1.Ứng dụng cho hệ PV và lưới

 • Ứng dụng hệ 1 pha
  (Không ắc quy)

  1.Ứng dụng hệ PV và lưới

 • Ứng dụng của biến tần 1 pha dùng cho bơm

  1. Ứng dụng riêng cho hệ PV

Vơi growatt bạn cũng có thể trải nghiệm

Nền tảng giám sát mạnh mẽ
ShineServer und ShinePhone là các hệ thống giám sát thế hệ mới được phát triển bởi Growatt  
và ứng dụng mở cho tất cả khách hàng sử dụng

ShineServer

 • Interface de exibição incrível

 • Everything at a glance

ShinePhone

 • Nền tảng giám sát mạnh mẽ

 • Có thể quản lý tại bất cứ nơi đâu  
  bất cứ thứ gì bạn muốn

AUSGEZEICHNETER SERVICE MIT GROWATT

Hệ thống dịch vụ toàn diện

 • Cung cáp vật tư trọn gói

 • Hệ thống bảo hành toàn diện

Hệ thống dịch vụ trực tuyến thông minh (OSS)

 • Intelligent und bequem

 • Tiết kiệm thời gian và chi phí

Download